Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

(Chia sẻ kiến thức) Nếu doanh nghiệp có hoạt động và dấu ấn lớn trên Instagram, bạn có thể tận dụng mức độ tương tác mà tài khoản của bạn nhận được bằng cách tạo đối tượng tùy chỉnh tài khoản Instagram để nhắm mục tiêu quảng cáo Facebook hoặc Instagram. Đầu tiên, bạn không thể làm điều này với hồ sơ Instagram cá nhân. Nó phải là Instagram for Business.

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads
Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Bài viết nên đọc :

Hãy theo dõi hướng dẫn chi tiết trong bài viết nhé, bắt đầu nào..

Kết nối tài khoản Instagram cá nhân đến Business Manager

Đầu tiên, hãy chuyển đến Trình quản lý doanh nghiệp của bạn. Trong “Accounts”, hãy nhấp vào “Instagram Accounts.”

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Nhấp để thêm tài khoản và sau đó kết nối tài khoản Instagram của bạn.

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Khi bạn đăng nhập, nó sẽ được kết nối đồng bộ. Tài khoản doanh nghiệp Instagram của bạn sẽ được thêm vào danh sách.

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Sau khi điều đó được giải quyết, bạn có thể bắt đầu tạo đối tượng tùy chỉnh.

Tạo đối tượng tùy chỉnh

Trước tiên, hãy chuyển đến đối tượng của bạn, chọn “Create Audience” và sau đó chọn Custom Audience.”

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Tiếp tục chọn “Instagram Account.”

Chọn tài khoản Instagram của bạn (nếu nó không được chọn theo mặc định).

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Tiếp theo, bạn sẽ cần chọn loại tương tác sẽ kích hoạt thêm người nào đó vào đối tượng của bạn.

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Theo mặc định, “Mọi người tương tác với tài khoản chuyên nghiệp của bạn” được chọn.

Dưới đây là các tùy chọn được đưa ra:

  • Tất cả những người đã tương tác với tài khoản chuyên nghiệp của bạn
  • Bất kỳ ai đã truy cập hồ sơ tài khoản chuyên nghiệp của bạn
  • Những người đã tương tác với bất kỳ bài đăng hoặc quảng cáo nào
  • Những người đã gửi tin nhắn đến tài khoản chuyên nghiệp của bạn
  • Những người đã lưu bất kỳ bài đăng hoặc quảng cáo nào

Tùy chọn đầu tiên (tương tác) bao gồm tất cả mọi người: Những người đã truy cập profile của bạn hoặc thực hiện hành động trên bài đăng hoặc quảng cáo (thích, nhận xét, lưu, bảng tin, một băng chuyền cho phép bạn hiển thị hai hoặc nhiều hình ảnh hoặc video có thể cuộn trong cùng một quảng cáo, với khả năng liên kết mỗi đến một URL khác nhau. Vuột, nhấn nút hoặc chia sẻ).
Bạn có thể chọn để mọi người ở lại trong khán giả của mình từ 1 đến 365 ngày.

Cách tạo Audience Instagram để nhắm mục tiêu Facebook Ads

Lưu ý rằng mục này cập nhật tự động.

Trường hợp sử dụng

Nếu bạn có một tài khoản doanh nghiệp Instagram đang hoạt động và nhận được nhiều sự tương tác thì bây giờ là lúc để tận dụng nó cho việc kinh doanh. Có thể sự hiện diện của bạn trên Instagram lớn hơn Facebook và hãy tận dụng điều đó trong việc nhắm mục tiêu quảng cáo của mình.

Dưới đây là một vài ý tưởng:

1. Nhắm mục tiêu tất cả những người đã tương tác với tài khoản của bạn để quảng cáo bất kỳ thứ gì – bài đăng trên blog, nội dung giới thiệu hoặc sản phẩm.

2. Nhắm mục tiêu những người đã gửi tin nhắn cho bạn và gửi họ vào cuộc trò chuyện trên Messenger.

3. Nhắm mục tiêu những người tương tác với bất kỳ bài đăng hoặc quảng cáo nào để quảng bá bài đăng mới nhất của bạn. Những gì bạn làm và lượng thời gian mọi người ở lại trong khán giả của bạn sẽ phụ thuộc vào số lượng, mức độ tương tác bạn nhận được và cách bạn sử dụng tài khoản Instagram của mình.

4. Đừng quên quảng cái LookALike cho lượng data quý báu này nhé!

Bài viết của Kiến thức công nghệ đăng :

Ngẫu nhiên :

Lấy Link