Sử dụng AngularJS CRUD tìm kiếm,sắp xếp và phân trang với PHP/MySQLi

AngularJS CRUD
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !2          2SharesNgôn ngữ: PHP Bắt đầu Tôi đã sử dụng CDN cho Bootstrap, Font-awesome và Angular JS để bạn cần kết nối internet để chúng hoạt động. Tạo cơ sở dữ liệu của chúng tôi Trước tiên, hãy tạo cơ sở dữ liệu của chúng tôi và nếu bạn muốn, bạn cũng có thể chèn dữ liệu mẫu đã cho. 1. Mở phpMyAdmin. 2. Nhấp vào cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu và đặt tên là…