Sẽ có nghị định riêng về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(Chia sẻ kiến thức) Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân như thông tin lý lịch, tình trạng sức khỏe, tài chính… để trình Chính phủ trong quý I/2021.

Sẽ có nghị định riêng về Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Bảo vệ dữ liệu cá nhân, nghị định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bài viết nên đọc :

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân như thông tin lý lịch, tình trạng sức khỏe, tài chính… để trình Chính phủ trong quý I/2021.

Theo Bộ Công an, việc xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân xuất phát từ một số yêu cầu cơ bản:

- Yêu cầu từ sự phát triển kinh tế số và ứng dụng khoa học - công nghệ vào đời sống xã hội;

- Yêu cầu từ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật;

- Yêu cầu cấp bách của việc triển khai Chính phủ điện tử và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

- Yêu cầu nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là các thông tin về lý lịch cá nhân, mối quan hệ, tình trạng sức khỏe, tài chính...;

- Yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật một số quốc gia trên thế giới về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR).

Trên thế giới, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản... và Liên minh châu Âu hết sức coi trọng. Hiện đã có hơn 80 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bài viết của Tin tức 24h đăng :

Ngẫu nhiên :

Lấy Link