Pro Python

Python
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 10
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !10  2      12SharesAuthors: Alchin, Marty, Browning, J. Burton You’ve learned the basics of Python, but how do you take your skills to the next stage? Pro Python, Second Edition explores concepts and features normally left to experimentation, allowing you to be even more productive and creative. Number of Pages: XX, 384 Size: 2.59 MB Tài liệu Pro Design Pattern in Swift Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao 40 tài liệu Game Design Tổng hợp…

JAVA CORE (TIẾNG VIỆT)

JAVA CORE (TIẾNG VIỆT)
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 11
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  14
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !11  3      14SharesGồm 10 chương giúp bạn làm quen với Java, Chương 1: Lập trình hướng đối tượng, Chương 2: Nhập môn Java, Chương 3: Nền tảng của ngôn ngữ Java, Chương 4: Các gói của giao diện, Chương 5: AXT, Chương 6: Applets, Chương 7: Xử lý ngoại lệ, Chương 8: Đa luồng, Chương 9: Luồng I/O, Chương 10 : Thực thi bảo mật Size: 1.78 MB Page: 211 Tài liệu Pro Design Pattern in Swift Tổng hợp…

ReactJS qua Ví Dụ: Xây dựng Ứng Dụng Web hiện đại với React

ReactJS qua Ví Dụ: Xây dựng Ứng Dụng Web hiện đại với React
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 11
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  14
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !11  3      14SharesGet up and running with ReactJS by developing five cutting-edge and responsive projects ReactJS is an open-source JavaScript library that brings the power of reactive programming to web applications and sites. It aims to address the challenges encountered in developing single-page applications, and is intended to help developers build large, easily scalable and changing web apps. Publisher: Packt Publishing By: Vipul A M, Prathamesh Sonpatki Year: 2016 Pages: 280 Language: English File size: 3.3 MB File format:…

Tài liệu Pro Design Pattern in Swift

Tài liệu Pro Design Pattern in Swift
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 13
 •  
 •  
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !13  4      17SharesQua 27 chương và 568 trang, tài liệu sẽ hướng dẫn các dev cách áp dụng những nguyên tắc thiết kế căn bản vào quá trình lập trình app iOS sử dụng Swift. Bạn sẽ tiếp cận được các tính năng nâng cao đến các phân tích chuyên sâu với cách tiếp cận thực tế của tác giả best-seller Adam Freeman. Nhờ đó các dev có thể tối đa hóa công năng của Swift để tăng giá trị…

Giáo trình JAVA cơ bản tiếng Việt

Giáo trình JAVA cơ bản tiếng Việt
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 13
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !13  2      15SharesGiao Trinh Java Co Ban (Tiếng Việt) Size: 1.20 MB Tài liệu Pro Design Pattern in Swift Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao 40 tài liệu Game Design Tổng hợp tài liệu Java – Module từ A tới Z 06 Bộ tài liệu marketing phải có trong tay của các marketer 5 ngôn ngữ lập trình tốt nhất dành cho phát triển AI tài liệu Digital Marketing hot nhất hiện nay !

Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao

Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 14
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !14  3      17SharesC++ là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh,dữ liệu trừ tượng, phân biệt kiểu chữ thường chữ hoa mà hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục. C++ được coi như là ngôn ngữ bậc trung (middle-level), khi nó kết hợp các đặc điểm và tính năng của ngôn ngữ bậc cao và bậc thấp. C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 tại Bell Labs ở Murray Hill, New Jersey, như là…

The Ultimate CSS CHEAT SHEET

The Ultimate CSS CHEAT SHEET
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 14
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !14  3      17SharesThe Ultimate CSS CHEAT SHEET [Including CSS3 Tags] With billions of websites and counting, yours needs to stand out. CSS is the stype sheet language used to make your website one-in-a-billion. Ready to learn and utilize it? Here ‘s the cheat sheet to help you remember all the different element at your disposal. Tài liệu Pro Design Pattern in Swift Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao 40 tài liệu Game Design Tổng…

40 tài liệu Game Design

40 tài liệu Game Design
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 19
 •  
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  22
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !19  3      22SharesTrong bài viết này, Chia sẻ kiến thức sẽ chia sẻ 40 quyển sách dành đến các bạn quan tâm về game design. Tài liệu Pro Design Pattern in Swift Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao 40 tài liệu Game Design Tổng hợp tài liệu Java – Module từ A tới Z 06 Bộ tài liệu marketing phải có trong tay của các marketer 5 ngôn ngữ lập trình tốt nhất dành…

Programming with Python

[Tài liệu] Programming with Python
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 20
 •  
 •  
 • 100
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  120
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !20  100      120Shares[Tài liệu] Programming with Python Tài liệu Pro Design Pattern in Swift Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao 40 tài liệu Game Design Tổng hợp tài liệu Java – Module từ A tới Z 06 Bộ tài liệu marketing phải có trong tay của các marketer 5 ngôn ngữ lập trình tốt nhất dành cho phát triển AI tài liệu Digital Marketing hot nhất hiện nay !

Pro MEARN Stack – Lập Trình Ứng Dụng Web Full Stack với Mongo, Express, React, và Node

Pro MEARN Stack – Lập Trình Ứng Dụng Web Full Stack với Mongo, Express, React, và Node
Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !
 • 23
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  25
  Shares

Nếu bạn thấy hay hãy like share cho bạn bè cùng biết nhé !23  2      25SharesPro MEARN Stack – Lập Trình Ứng Dụng Web Full Stack với Mongo, Express, React, và Node Tài liệu Pro Design Pattern in Swift Tổng hợp tài liệu C++ từ cơ bản tới nâng cao 40 tài liệu Game Design Tổng hợp tài liệu Java – Module từ A tới Z 06 Bộ tài liệu marketing phải có trong tay của các marketer 5 ngôn ngữ lập trình tốt nhất dành cho phát triển AI tài liệu…